Zobacz wszystkie galerie

Zajęcia komputerowe, nordic walking

22 kwietnia 2009 r. — Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe, nordic walking

22 kwietnia 2009 r. — Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe, nordic walking

22 kwietnia 2009 r. — Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe, nordic walking

22 kwietnia 2009 r. — Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe, nordic walking

22 kwietnia 2009 r. — Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe, nordic walking

22 kwietnia 2009 r. — Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe, nordic walking

22 kwietnia 2009 r. — Zajęcia komputerowe

13 maja 2009 r. — Nordic walking — spotkanie

Zajęcia komputerowe, nordic walking

13 maja 2009 r. — Nordic walking — spotkanie

Zajęcia komputerowe, nordic walking

13 maja 2009 r. — Nordic walking — spotkanie

Zajęcia komputerowe, nordic walking

13 maja 2009 r. — Nordic walking — spotkanie

Zajęcia komputerowe, nordic walking

13 maja 2009 r. — Nordic walking — spotkanie

Zajęcia komputerowe, nordic walking

13 maja 2009 r. — Nordic walking — spotkanie

Zajęcia komputerowe, nordic walking

13 maja 2009 r. — Nordic walking — spotkanie

Zajęcia komputerowe, nordic walking

13 maja 2009 r. — Nordic walking — spotkanie

Zajęcia komputerowe, nordic walking

13 maja 2009 r. — Nordic walking — spotkanie

Zajęcia komputerowe, nordic walking

13 maja 2009 r. — Nordic walking — spotkanie