Wykłady

Wykłady odbywają się w auli CKZiU w wybrane wtorki o godz. 16.00. Wykłady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć słuchacze GUTW oraz osoby niebędące słuchaczami.

Terminy, tematy oraz godziny wykładów mogą ulec zmianie z przyczyn nieleżących po stronie Uniwersytetu. W związku z tym zaleca się sprawdzenie z kilkudniowym wyprzedzeniem czy dany wykład nie został odwołany, czy nie nastąpiła zmiana tematu lub godziny.

Termin Wykładowca Temat wykładu
28.02.2023 r. Jolanta Drosdzol Szczęście — co to takiego?
28.03.2022 r. Ewa Paluch, Barbara Muc Spotkanie z ZUS: ZUS dla seniora, Przyjazny ZUS
4.04.2023 r. Kamil Błażejewski Znaczenie aktywności fizycznej i odpowiednie odżywianie dla osób w wieku senioralnym