Wykłady

Wykłady odbywają się w auli CKZiU w podanych dniach o godz. 16.00. Wykłady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć słuchacze GUTW oraz osoby niebędące słuchaczami.

Terminy, tematy oraz godziny wykładów mogą ulec zmianie z przyczyn nieleżących po stronie Uniwersytetu. W związku z tym zaleca się sprawdzenie z kilkudniowym wyprzedzeniem czy dany wykład nie został odwołany, czy nie nastąpiła zmiana tematu lub godziny.

Termin Wykładowca Temat wykładu
28.09.2023 r. Dr Grzegorz Odoj Magia „Trójkąta Trzech Cesarzy” w Mysłowicach
24.10.2023 r. Dr Jacek Kurek Dialogi mistrzów
14.11.2023 r. Mgr Michał Seget Perły Palermo
28.11.2023 r. Prof. dr hab. Wacław Golonka Kompozytorzy śląscy — sylwetki najważniejszych twórców muzyki klasycznej